ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Nabywca będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (zwracany przez konsumenta towar powinien być nieuszkodzony, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

Poniżej znajduje się formularz reklamacji i zwrotu: